MEYVE FİDANI DİKİMİ


Meyve fidanları dikildikleri yerde kalacağından dikim yerinin seçimine özen gösterilmelidir. Bahçe tesis edilecek yerin yanlış seçimi daha sonra telafi edilemez ve üreticiyi önemli zararlara uğratır.

Dikim yerinin seçiminde ;
1-İklim
2-Toprak
3-Su faktörleri etkilidir.

İklim özelliği olarak yetiştirilecek meyve çeşidi o yörede ekonomik olarak yetiştirilmeye uygun olmalıdır.
Seçilen arazinin toprak özellikleri derin, geçirgen, organik maddece zengin, tınlı, kili-tınlı yapıda olmalıdır.Toprak derinliği elma, erik, ayva ve fındık gibi yüzlek köklüler için en az 1metre armut, vişne ve şeftali için 2 metre kayısı, badem, ceviz ve zeytin gibi derin köklü ağaçlar için 2-4 metre derinlikte olmalıdır.

Taban suyu meyvelerin büyüme döneminde 1 metreden daha az olmamalıdır. Topraktaki taban suyu derinliğinin 2 m olması meyve ağaçları için uygundur.

Toprak pH’sının 5-7 arası olması meyve ağaçları için uygundur.Toprak tuzluluğu ve sodyum miktarının normal değeri Ei mmho/cm 2’den az değişir sodyum %15 den az olmalıdır.

Meyve dikilecek arazide 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm derinliklerden örnekler alınarak toprak analizleri yapılır. Meyve fidanı dikilecek arazi derin sürülerek pulluk tabakası kırılır, tesviye edilerek fidan dikimine hazırlanır, fidan çukurları işaretlenir. Fidan çukurları dikimden en az 2-3 gün önceden açılmalıdır.

Fidan dikim zamanı dikim yapılacak yerin iklim şartlarına göre değişir. Kışı soğuk geçen az kar yağan ve toprağın donma tehlikesi olan yerlerde fidan dikimi erken ilkbaharda ağaçlara su yürüme dönemine kadar yapılabilir. Don tehlikesi olmayan yerlerde sonbahardan başlayarak ağaçlara su yürüme dönemine kadar dikim yapılabilir.Bu bölgelerde en uygun dikim zamanı sonbahar döneminde ağaçlar yapraklarını döktükten sonra, soğukların başlamasına kadar olan zamandır. Meyvecilik yapılacak yerde sulama suyunun bol ve kaliteli olması gerekir.

Fidan çukurunun açılması sırasında toprak çok nemli ve kesekli olmamalı, toprak kolay parçalanabilir olmalıdır. Fidan çukurları açılırken üsten çıkan toprak ayrı, alttan çıkan toprak ayrı olarak yığılır. Çukurlar açıldıktan sonra drenajını kontrol etmek için çukura iki kez su doldurulur; bu su 12-24 saatte akıp gitmezse drenaj yetersizliğinden dolayı başka bir arazi denenmelidir.

Dikilecek meyve fidanının dikim budaması dikimden önce yapılmalıdır. Kökleri kopuk, yaralı, kurumuş, fazla uzun, üst üste gelmiş kökler budanarak ayıklanır. Taç kısımları dallı ise dalların üzerinde 2-3 göz kalacak şekilde dallar budanır. Meyve fidanını çeşidine ve verilecek budama şekline göre cevizler 80-120 cm’den diğer meyve fidanları 60-80cm den aşı gözüne bakan bir göz üzerinden tepe vurma işlemine tabi tutmak gerekir.

Fidanlar dikime hazırlandıktan sonra dikim tahtası yardımıyla dikimleri yapılır.

Fidanların dikimi esnasında fidan çukurunun üstünden ayrılan toprağa 2-3 kürek yanmış ahır gübresi ve 200-300gr DAP (Diamonyum fosfat) veya süper fosfat gübresi ile iyice karıştırılarak fidanın yerleştirileceği kısım kümbet şeklinde oluşturulur. Fidan köklerinin altı boş kalmayacak şekilde; taş, kesek gibi köklere zarar verebilecek cisimler ayıklanarak aşı yeri toprağın 3-5 cm üstünde kalacak şekilde çukura yerleştirilir. Köklerin üstüne biraz toprak örtülür ve fidanın çukurunun her tarafındaki toprak iyice çiğnenerek köklerin toprakla teması sağlanır. Fidan çukuru tamamen doldurulur ve aşı yeri açıkta bırakılır. Bu işlemler yapılırken toprağın çökme mesafesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Dikim tamamlandıktan sonra can suyu verilir. Fidan çukurunun dışından sulama çukuru açılarak sulama esnasında fidan gövdesinin ve kök boğazının direk olarak su ile teması önlenerek hastalık faktörlerinin bulaşması önlenmiş olur.

MAHSÜLÜNÜZ BOL VE BEREKETLİ OLSUN

Kaynak: SAMSUN İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ